preskoči na sadržaj

Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb

Državna matura

Svečana podjela maturalnih svjedodžbi prvoj generaciji državne mature, 05. srpnja 2010.

 

 

Državna matura
Zagreb, 06. srpnja 2010.

 

Kao što je objavljeno u brošuri "Državna matura 2009./2010. i prijave za upis na studijske programe" (str. 37.-39.), koja je dostupna na mrežnoj stranici www.postani-student.hr od prosinca 2009. godine, u srijedu 7. srpnja u jutarnjim će satima na mrežnim stranicama www.postani-student.hr privremene rang-liste postati konačnima te može započeti proces potvrde namjere upisa. 

Proces će započeti u 05.00 sati ujutro. Radi osiguranja podjednakih uvjeta i za kandidate koji nemaju internet kod kuće, rok za potvrdu namjere upisa počinje teći tek od 10.00 sati.

Podsjećamo da od 7. pa do 20.  srpnja 2010. godine u ponoć kandidati imaju mogućnost potvrditi namjeru upisa za bilo koji studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa, tj. našli se unutar upisne kvote. Kada se kandidat nađe unutar upisne kvote željenog studijskog programa, imat će na raspolaganju 48 sati da potvrdi namjeru upisa i to na bilo koji od onih studijskih programa na kojemu je na rang listi iznad upisnoga praga, odnosno unutar upisne kvote. Vrijeme od 48 sati počinje se odbrojavati u trenutku kada se na pojedinoj rang-listi kandidat pojavi unutar upisne kvote. Detaljne upute za postupak potvrde namjere upisa mogu se naći pod obavijesti Upute za potvrdu namjere upisa. Svakih sat vremena generiraju se nove rang-liste te se tako može pratiti kretanje po njima.

Nakon potvrde namjere upisa daljnje informacije oko samoga postupka i datuma upisa i potrebne dokumentacije potrebno je potražiti izravno na visokome učilištu na kojemu je potvrđena namjera upisa.

 

 

NEKI REZULTATI DRŽAVNE MATURE
 
Na ispitima prve državne mature 2010. učenici Gimnazije Tituša Brezovačkog ostvarili su zavidne rezultate.

Hrvatski jezik - A razina
Prosjek nacionalno: 68,38%
prosjek škole:          75,80 %
Nekoliko najboljih rezultata:
 90%
 89%
 88%
 83%
 
Hrvatski jezik - B razina
Prosjek nacionalno: 58,39%
prosjek škole:          69,50 %
 
Engleski jezik - A razina
Prosjek nacionalno: 75,31 %
prosjek škole:          81,04 %
Nekoliko najboljih rezultata:
 
95%
92%
91%
91%
90%
89%
92%
91%
91%
91%
88%
90%
89%
88%
93%
91%
91%
89%
88%
88%
89%
89%


Engleski jezik: B-razina
Prosjek nacionalno: 72,21%
prosjek škole:          76,07%
Najbolji rezultat:
 
97%
 
Matematika - A razina
Prosjek nacionalno: 50,78%
prosjek škole:          52,32%
Nekoliko najboljih rezultata:
 
90%
85%,
85%
85%
 
Matematika - B razina
Prosjek nacionalno: 51,59%
prosjek škole:          70,24%
Nekoliko najboljih rezultata:
 
97%
92%
92%
92%
90%
90%
90%
90%
90%
85%
 
Njemački jezik - A razina:
Prosjek nacionalno: 69,17%
prosjek škole:          83,50%
 
 
Njemački jezik - B razina:
Prosjek nacionalno: 60,13%
prosjek škole:          75,83%
 
 
Na ispitu državne mature iz francuskog jezika - B razina, učenica naše škole ostvarila je najbolji rezultat u Hrvatskoj (1. mjesto). Velike čestitke!


Učenici su u svojoj generaciji zauzeli:


1. i 5. mjesto iz sociologije

7. i 19. mjesto iz povijesti

13. mjesto iz vjeronauka

11. mjesto na ispitu iz etike

1. mjesto iz francuskog jezika

 
Postoci riješenosti ispita također mnogo govore. Izdvajamo nekoliko najboljih:

Fizika - 97,5%   96%   96,25%   95%   81%
Hrvatski jezik (esej) – 89,3%   88%   86%   85%
Likovna umjetnost – 82,8%
Povijest – 92,4%   90,2%   89,9%   89,7%   88,8%  
Sociologija – 95,8%   90,2%
 
Predmeti iz kojih je ostvaren rezultat iznad državnog prosjeka:

Biologija – 44, 43%                     (nacionalni prosjek – 40,73%)
Etika – 51,67%                           (nacionalni prosjek – 44,49%)
Fizika – 62,38%                          (nacionalni prosjek – 48,06%)
Glazbena umjetnost – 75,00%      (nacionalni prosjek – 72,51%)
Informatika – 60,94%                  (nacionalni prosjek – 51,21%)
Likovna umjetnost – 61,56%         (nacionalni prosjek - 59,42%)
Povijest – 60,98%                       (nacionalni prosjek – 46,44%)
Psihologija – 63,79%                   (nacionalni prosjek – 48,77%)
Sociologija – 74,31%                   (nacionalni prosjek – 54,86%)
Vjeronauk – 77,78%                    (nacionalni prosjek – 46,08%)
 
Čestitamo svim učenicima na ostvarenom uspjehu!

 

 

Bodovanje natjecanja

 1.     podatke o državnim natjecanjima prikupljaju Agencija za odgoj i obrazovanje i Agencija za strukovno obrazovanje te su uneseni u NISpVU
2.     podatke o gradskim i županijskim natjecanjima koje neka visoka učilišta vrjednuju, u sustav unose sama visoka učilišta te je nužno uputiti učenike da dokaze o sudjelovanjima na istima dostave visokim učilištima
3.     podatci o sljedećim međunarodnim natjecanjima već su uneseni u NISpVU:
a)     Međunarodna olimpijada:
-       iz informatike  - IOI - International Olympiad in Informatics; CEOI - Central  European Olympiad in Informatics
-       iz kemije - Kemijska olimpijada
-       iz fizike - IPhO - International Physics Olympiad
-       iz matematike - MEMO - Middle European Mathematical Olympiad;  MEMO ekipno - Middle European Mathematical Olympiad; IMO - International Mathematical Olympiad
b)     Međunarodno natjecanje:
-       iz biologije - ICYS - International Conference of Young Scientists
-       iz fizike - IYPT- International Young Physicists' Tournament 
                

 Podatke o svim drugim međunarodnim natjecanjima na kojima su učenici sudjelovali, a koja pojedina visoka učilišta vrjednuju pri rangiranju, unose sama visoka učilišta te im učenici sami trebaju dostaviti dokaze o sudjelovanjima ili nagradama.  

 

 Važno !!!    (svibanj 2010)

Podsjećamo sve učenike koji su prijavili studijske programe koji zahtijevaju dodatne provjere da prate sve obavijesti na stranicama www.postani-student.hr  kao i  na stranicama visokih učilišta.
Primjećujemo da učenici ne prate obavijesti što bi moglo dovesti do problema u vezi s ispunjavanjem uvjeta za upis.
Primjer:
za Filozofski fakultet u Zagrebu rok je 15.5. Do tada učenici moraju poslati prijavu i uplatiti troškove razredbenog postupka.
Osim toga, skrećemo vam pozornost na pravilan odabir dvopredmetnih studijskih programa, jer su neki odabrali samo jedan studijski program, što nije važeća prijava i neće steći pravo na rangiranje. Dakle, oni koji biraju dvopredmetne studije, moraju imati u prijavi barem dva studijska programa, a ne samo jedan. Ali i time šanse za upis nisu velike, jer treba ostvariti pravo na upis na oba programa.
Najbolje bi bilo redom rangirati sve dvopredmetne studije koji dolaze u obzir.
Odjel za organizaciju i provođenje ispita


Obavijest o završetku ocjenjivanja provedenih ispita državne mature
Završeno je ocjenjivanje svih ispita državne mature održanih od veljače do travnja 2010. godine. Ispiti su poslani na daljnju obradu, nakon čega će se utvrditi pragovi prolaznosti za svaki ispit te ocjene prema postignutim bodovima.
Rezultati ispita bit će objavljeni na mrežnoj stranici Postani student pod poveznicom Moji rezultati/Rezultati ispita državne mature prema sljedećem rasporedu:
14. svibnja - Fizika, Povijest
15. svibnja - Geografija, Vjeronauk
21. svibnja - Biologija, Likovna umjetnost
22. svibnja - Kemija, Glazbena umjetnost


Studijski programi s ranijim rokom za prijave
Visoka učilišta koja provode dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti zaključit će prijave ranije. Pod poveznicom Studijski programi/Studijski programi s ranijim rokom za prijave objavljen je popis svih visokih učilišta za koja je potrebno prijaviti se prije roka navedenoga u brošuri. Popis će se svakodnevno ažurirati sukladno obavijestima visokih učilišta.


Obavijest učenicima
Molimo sve učenike četvrtih razreda četverogodišnjih srednjih škola koji svoje obrazovanje završavaju u Republici Hrvatskoj dado petka, 14. svibnja 2010. godine potvrde točnost svojih ocjena iz prva tri razreda srednje škole i ispravnost osobnih podataka u sustavu NISpVU. Potvrdu osobnih podataka moguće je učiniti na poveznici Moji podatci/Osnovni podatci/Potvrda točnosti podataka, dok je potvrdu ocjena moguće učiniti na poveznici Moji podatci/Ocjene/Verifikacija. Ukoliko uočite netočnost u prikazu ocjena ili osobnih podataka, molimo da se javite ispitnome koordinatoru u svojoj školi.
Također, molimo vas da isprobate svoj TAN na Moji podatci/Osnovni podatci/Testiranje TAN-a.
Učenike koji su prijavljivali dvopredmetne studije molimo da još jednom provjere svoje prijave jer je primijećeno da puno učenika ima prijavljen samo jedan dvopredmetni studij na istome visokom učilištu. Dvopredmetne kombinacije uglavnom se izvode unutar istoga visokog učilišta i takve prijave nisu valjane. Mudro je prijaviti što više dvopredmetnih studija radi povećanja vjerojatnosti upisa jer se kod dvopredmetnih studija pravo upisa mora ostvariti na dva studijska programa.


Obavijest o produljenju roka za prijavu na Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Obavještavamo sve zainteresirane kandidate kako je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu produljio rok za prijavu studijskih programa do 15. svibnja 2010. godine.

 

 

Dragi maturanti i maturantice,

na ovoj stranici možete pronaći adrese i materijale koji će vam pomoći u

vašim pripremama i prijavama za maturu.

 

 Svakako preporučamo da pregledate ispitne kataloge i ostale primjere ispita kako biste se upoznali s novim oblikom provjere znanja koji će vas dočekati na državnoj maturi.

 

Savjetujemo vam da pratite stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Tour de matour jer se na njima svakodnevno mogu pronaći važne obavijesti.

 

Na ovoj ćete školskoj stranici također pronaći i nekoliko korisnih materijala, od kojih je trenutno najvažnija nova brošura o državnoj maturi koja sadrži sve informacije koje vas zanimaju.

 

Podsjećamo vas da od 1. prosinca do 31. siječnja traju prijave ispita državne mature i studijskih programa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Važna obavijest
Učenici u sklopu obveznog dijela mature mogu polagati strane jezike koje su učili kao obvezne, izborne ili fakultativne predmete tijekom četverogodišnjeg srednjeg obrazovanja te strane jezike koje su učili izvan srednje škole.
 
Unatoč tomu što se radi o manjem broju učenika, ukoliko su učenici određeni strani jezik učili izvan srednje škole, a žele ga polagati u sklopu obveznog dijela državne mature, polagat će razredni ispit iz toga stranog jezika u matičnoj školi kako bi ocjenu mogli unijeti u svjedodžbu završnoga razreda.

 
Ako učenik nije uspješno položio razredni ispit iz određenoga stranog jezika, onda ga ne može odabrati i polagati u sklopu obveznoga dijela državne mature, nego samo kao izborni predmet u okviru ispita državne mature, odnosno u izbornome dijelu državne mature učenik može prijaviti i polagati bilo koji strani jezik bez obzira što ga tijekom školovanja nije učio kao obvezni, izborni ili fakultativni predmet.        

    Državna matura Zagreb,

  26. siječnja 2010.


Učenici koji u izbornome dijelu državne mature žele prijaviti bilo koji od stranih jezika:
 Engleski jezik -A, Njemački jezik -A,Talijanski jezik- A, Francuski jezik -A, Španjolski jezik -A,
ukoliko ga nisu učili tijekom redovnog školovanja nisu obvezni polagati razredni ispit.
Razredni ispit polažu, u skladu s dopisom koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa  uputilo
školama, samo oni učenici koji taj strani jezik žele prijaviti u obveznom dijelu državne mature.  

 

 

 http://www.vecernji.hr/vijesti/vedran-mornar-drzavna-matura-dize-razinu-obrazovanja-clanak-80502

 

    TOUR DE MATOUR   

 

  NCVVO 

 

   POSTANI STUDENT! 

 

  ISPITNI KATALOZI

 

  SVI ISPITI


 


 drzavna matura 2009.pdf
 kalendar provedbe dm.pdf
 mat osn.pdf
 matura novo.doc
 mat vis.pdf
 naputak.pdf
 nispvu prijava.pdf
 obrazac.doc
 vodic kroz ispite.pdf


Brojač posjeta
Ispis statistike od 1. 3. 2023.

Ukupno: 82974
Ovaj mjesec: 3540
Ovaj tjedan: 1017
Danas: 105
Korisni linkovi
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Arhiva dokumenata
Anketa (mala)
Koja vam je najpopularnija društvena mreža?
CMS za škole logo
Gimnazija Tituša Brezovačkog Zagreb / Habdelićeva 1 , HR-10000 Zagreb / gimnazija-osma-tbrezovackog-zg.skole.hr / ured@gimnazija-osma-tbrezovackog-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju